Vad är rasism?

I grund och botten baseras rasism på en ovetenskaplig föreställning om att vi människor kan delas in i tydliga raser som har olika värde. Det kan sedan användas som motiv för att rättfärdiga att mindre värda grupper inte ska ha samma rättigheter eller i övrigt behandlas annorlunda. När begreppet rasism används vardagligt avser man ofta inte den ideologin i sig, utan ofta enskilda exempel på särbehandling eller främlingsfientlighet. Många gör skillnad på rasism och främlingsfientlighet i att rasism mer handlar om en föreställning om att det finns raser som är rent biologiskt underställda andra raser, medan främlingsfientlighet mer avser den naturliga rädsla och misstänksamhet som människor ofta känner mot främlingar, det vill säga mer av ett psykologiskt fenomen.

Hur rasism definieras

Utgångspunkten för rasism är att det finns medfödda biologiska skillnader som gör att det är möjligt att definiera olika raser. Dessa biologiska särdrag är möjliga att koppla till en hel grupp, till exempel att alla mörkhyade skulle vara underbegåvade. Just att lägga stor vikt vid yttre biologiska särdrag som hudfärg och kroppsliga olikheter är vanligt. Sedan motiverar man inre skillnader som beteende, karaktär och intelligens med dessa yttre skillnader. Resultatet är att vissa raser blir högre stående och därför mer värda. Det kan i sin tur motivera särbehandling av människor.

Ökat fokus på kultur

Efter andra världskriget blev ideologin med rasbiologi extremt känslig, inte minst med tanke på nazisternas behandling av judarna. Rassystem med människor som uppdelades i över- och undermänniskor var överlag väldigt kontroversiellt. Istället blev det ett ökat fokus på kultur. Med kulturrasism menar man en föreställning att olika kulturer är oföränderliga, absoluta och ligger till grund för en individs beteende och karaktär.

Precis som inom traditionell rasism visar sig kulturrasism ofta som ett slags “vi och dom-tänkade”. Med det manas att man pekar ut ett “vi”, ofta som en mångfacetterad grupp med positiva egenskaper och ett “dom”, ofta som en grupp där alla är likadana med negativa egenskaper. Tankesättet leder inte sällan till stereotypiska föreställningar om olika nationaliteter eller kulturer. Därefter visar sig rasismen genom att man till exempel gör negativa kommenterar eller skämtar om en viss grupp. Det är också vanligt att exkludera personer i vissa grupper för att de är annorlunda eller helt enkelt inte hör hemma i den grupp som man själv identifierar sig med.