Antirasism i Sverige

 

Antirasism används som ett samlingsbegrepp för kampen mot rasism. Med andra ord handlar det om att bekämpa diskriminering beroende på etnicitet eller rastillhörighet. I Sverige betraktas rasism som ett betydande samhällsproblem. Samtidigt är frågan inte särskilt kontroversiell rent politisk. Alla riksdagspartier ställer sig bakom principen att alla människor har lika värde, oavsett vad de har för etnisk tillhörighet. Däremot finns det mindre organisationer med öppet rasistiska idéer. Det är inte heller ovanligt med rasistiska kommentarer i skolan, på arbetsplatsen eller i krogkön. På nätet har man också sett en utveckling med ökat näthat, inte sällan skickligt organiserat av högerextrema grupperingar.

Vad gör en antirasist?

De försöker uppmärksamma rasism, rasistiska strukturer och människor som de anser vara rasister. Sedan är tanken att på politisk väg åstadkomma förändring, även om en del antirasister har en tendens att med våld försöka påskynda förändringen. Ofta blandas antirasism in i en slags bredare kamp för saker som jämlikhet, frihet och solidaritet. En vanlig åsikt hos mer extrema antirasister är att makten och resurserna i samhället måste omfördelas. Kampen mot fascism och nazism ses också som en naturlig del av att vara antirasist och de som följer den typen av ideologi är antirasisternas huvudsakliga fiender. Klassklyftor är ett annat problem, eftersom antirasister menar att mycket av brottsligheten och problemen i bland annat förorterna beror på segregation och rasism. De arbetar också ofta för att skärpa straffen för hatbrott och hänga ut personer som ägnar sig åt rasism på nätet.

Antirasistiska organisationer i Sverige

Stiftelsen Expo är en svensk organisation som grundades 1995 och som har som syfte att sprida information om rasism och intolerans i landet i stort. De hävdar att de är partipolitiskt obundna och lägger största delen av sin verksamhet på att granska och kartlägga högerextrema organisationer. Bland annat ger de ut tidningen Expo som förutom situationen i Sverige också rapporterar om internationella händelser.

I Sverige finns också mer radikala antirasistiska organisationer som till exempel AFA, Antifascistisk aktion, som bildades 1993. De är en del av ett större internationellt nätverk av vänsterextrema och ofta använder de militanta metoder i sin kamp mot vad de anser vara rasister eller rasistiska strukturer i samhället. Bland annat har de ägnat sig åt stenkastning, vandalism och misshandel av politiker på högerkanten.

Hur ser framtiden ut?

Trenden är att den politiska situationen har blivit mer polariserad, det vill säga debatten går mer i svart eller vitt snarare än att också tänka på de grå nyanserna. Framför allt invandringsfrågan har varit het i Sverige, mycket på grund av att Sverige ur ett internationellt perspektiv har haft en extrem invandring. Det enda som är klart är att samhället har förändrats och blivit mer mångkulturellt. Vad det innebär att vara svensk har också förändrats. Alla gillar inte den förändringen och man kan säga att det blåst en högerextrem vind över landet. I slutändan måste alla arbeta tillsammans för mer tolerans och många svåra utmaningar kvarstår.