Visa dina värderingar

I en värld där sexism, intolerans och rasism tyvärr fortfarande finns omkring oss är det viktigt att stå upp mot dessa negativa samhällsfenomen. Det finns mycket man kan göra: delta i diskussioner och manifestationer, skriva brev till sina riksdagsledamöter och till tidningar, satsa på utbildning i skolor och på arbetsplatser såväl som att själv anordna olika events och kampanjer.

Rasism handlar inte bara om att man har förutfattade åsikter om människor på grund av deras hudfärg, utan även om att man inte respekterar sin omgivning. Om en person har en annan kulturell bakgrund eller ser annorlunda ut än man själv så är det lätt att reagera med rädsla och förakt, när man istället borde kunna ställa frågor och välkomna det som är okänt. Men för det krävs att man informerar och utbildar sig och sin krets av vänner, kollegor och familj.

Företag och föreningar mot rasism

Om man vill organisera ett antirasistiskt event eller kanske slå ett slag för jämlikhet som förening eller företag, så kan man idag ta stor hjälp av sociala medier. Genom att lägga ut texter och bilder, slogans och information om det som skall hända kan man nå ut till ett stort antal människor. Tack vare modern tryckteknik kan man också låta tillverka Tygpåsar med tryck, liksom andra föremål där man förmedlar sitt budskap som T-shirts, banderoller och kepsar. För att man ska få fram det man vill säga gäller det att man höjer rösten lite grann och syns överallt och ju fler man är, desto bättre!

I Sverige finns det idag en hel del

företag som samarbetar mot rasism och tanken bakom detta är att man helt enkelt blir starkare i grupp. Genom att stå upp enade mot tråkiga företeelser som mobbing och rasistiska kommentarer på jobbet visar man att det är helt oacceptabelt, och att man förväntar sig att andra företag ska göra samma sak. Det handlar också om ren ekonomi, då alla studier visar att ett företag som har en vänlig och harmonisk arbetsplats kan åstadkomma mycket mer än miljöer där de anställda inte kommer överens med varandra.

Även inom sport och idrott finns det många föreningar som satsar hårt mot rasismen. Ett exempel är Malmö FF där man har ett pågående projekt för att visa att fotbollen är mot rasism. Här ordnar man seminarier och kurser i ämnet, och många företag väljer att sponsra kampanjen vilket syns på affischer, fotbollströjor, banderoller och lagets hemsida. På det sättet hoppas man på att få med sig många andra lag runtom i landet, då man kan nå både unga och gamla av alla möjliga nationaliteter, både spelare och publik, genom sin laganda, optimism och solidaritet. Vi lever alla i samma värld, och därför bör vi samsas och vara eniga i stället för osams och splittrade! Då blir alla starkare!