Vi har alla samma behov och drömmar

Om man betänker andra världskrigets hemskheter och massmord är det konstigt att det finns så många rasister och att extremhögern växer. Det är viktigt att se vad som hände för över sjuttio år sedan för att det inte ska hända igen. När vi möter människor som ser annorlunda ut mot vad vi är vana vid eller som kommer från en annan kultur, upptäcker vi oftast ganska snabbt att vi är tämligen lika – oavsett bakgrund. Ett bra sätt att motverka rasism är helt enkelt att umgås med olika slags människor och skapa möten.

Rasism

För dem av svenskarna som inte råkar ut för rasism kan det vara svårt att förstå att den faktiskt pågår, men för dem som råkar ut för den är det ingen fråga – de vet. Rasism är inte heller så enkelt att det måste vara från en “vit” mot en annan person, utan det finns rasism i alla etniska grupper. Rasism handlar om ett “vi och dem”; om att dela in människor i grupper utifrån hudfärg och härkomst.

Alla samma behov

Det är viktigt att olika människor med olika bakgrunder möts – att integration uppstår. När vi lär känna andra människor som kanske ser annorlunda ut och pratar på ett annat sätt, men upptäcker att de har samma drömmar och problem som vi, då övergår en person från att vara en främling, till att bli en person med personlighet. Det är viktigt att barn redan från ung ålder möter olika slags människor, för att lättare kunna se “människan” i alla de möter.

De flesta av oss önskar samma sak: familj, vänner, hem, ett jobbat att trivas med och en meningsfull fritid – faktiskt över hela världen. Oavsett hur en människa ser ut eller var den kommer ifrån har vi ofta liknande problem: hur ska vi skaffa bil? Kan jag få ett lån? Som människor är vi väldigt lika varandra. Om vi behöver ett lån, som ett blancolån, eller privatlån, alltså ett lån utan säkerhet, så är processen, känslorna och behovet det samma – vi människor är lika och vi önskar alla förbättra våra liv, för oss själva och våra nära och kära. Därför är det viktigt att alltid bemöta alla människor med respekt.

Många rasister har inte upptäckt att människor som ser annorlunda ut, är som de själva. Bland det viktigaste man kan göra om man har en bekant som verkar rasistisk är faktiskt att hjälpa denne att se att alla människor är lika mycket värda och att det finns en person bakom varje ansikte. Ta med personen på olika saker och låt den personen möta andra människor som denne är nedlåtande mot för att upptäcka att de har mycket gemensamt.

Vissa skolor och konfirmationsläger åker till ett koncentrationsläger, som Auschwitz Birkenau i Polen. Att på nära håll se barackerna, se skorna och berget av avrakat hår, berör de flesta. Det är en tragisk plats, men alla bör åka och titta på den för att inse vilka grymheter vi människor är kapabla till – för att det inte ska upprepas.