Rasism på arbetsplatsen

Trots att vi har kommit en bra bit på vägen existerar fortfarande rasism på arbetsplatser runt om i världen. Denna så kallad vardagsrasism existerar på många olika platser och kan ha en väldigt stor påverkan.

Under rekrytering

När man söker nytt jobb finns det självklart en hel del olika anledingar till att man får ett nej eller rentav inte får något svar alls. Det kan till exempel handla om att man är okvalificerad eller att man saknar någonting som någon annan sökande har att erbjuda. Men det kan även handla om rasistiska orsaker som att arbetsgivaren inte tror att man kommer att passa in på grund av sin kultur eller att man kanske har en brytning som kan påverka arbetet. Det kan även leda till obekväma frågor av arbetsgivaren. Det kan vara väldigt svårt att veta om man blir nekad en anställning på grund av rasistiska skäl eller om det i själva verket handlar om att någon annan helt enkelt passade bättre för jobbet. Det är upp till arbetsgivaren att välja vem eller vilka som passar bäst in i organisationen ifråga.

Diskriminering under anställningen

Även efter att man har tagit sig igenom en rekryteringsprocess kan man bli utsatt för diskriminering under anställningens gång. I en undersökning av finansliv som omfattade 600 personer i ekonomibranschen visade det sig att så kallad smygrasism var väldigt vanligt. Många gånger kan detta maskeras med att man har ‘högt i tak’ på arbetsplatsen och att man kan skämta med varandra om vad som helst. Detta i sin tur leder till att starka åsikter kan maskeras som skämt vilket leder till att rasism i varierande grader går ostraffat.

Hur det påverkar

Att frekvent bli utsatt för rasism på arbetsplatsen kan leda till psykisk ohälsa eller problem utanför jobbet, till exempel i hemmet. Det är väldigt lätt hänt att låta frustrationen från jobbet följa med

hem och att sedan låta det påverka den egna familjen eller en eventuell partner.

Det kan även påverka din privata ekonomi om du till exempel bli så pass påverkad att du känner att du inte klarar av att jobba kvar och antingen säger upp dig eller sjukskriver dig. Då kan man bland annat behöva bra ekonomitips så som Ekonomisy för att underlätta situationen.

Många är omedvetna

Väldigt många människor tror att så kallad vardagsrasism inte längre finns och det är självklart svårt att vara medveten om ett problem som aldrig drabbat en själv. För att bekämpa denna typ av

rasism är det viktigt att man låter folk veta att den fortfarande finns bland oss och påverkar väldigt många människor än idag. Det är inte bara invandrare som drabbas utan förhållandet kan också vara omvänt. Det är inte heller bara på arbetsplatser detta förekommer utan även i skolor och övriga delar av samhället där olika människor möts.

Om du känner att du har blivit diskriminerad på din arbetsplats på grund av din hudfärg, religion eller av andra skäl är det viktigt att du gör dig hörd via de instanser som finns tillgängliga på just din arbetsplats.