Motverka rasism på arbetsplatsen

Har du blivit utsatt för rasism på din arbetsplats eller märker du av att kollegor blir illa eller orättvist behandlande för att de har en annan kultur, sexuell läggning eller härkomst? Det finns många

saker som man kan göra för att motverka rasism på arbetsplatsen, men ibland kan det kännas svårt att veta hur man ska “komma igång”. Vad ska man säga? Vågar man stå upp för sig själv och kommer man att bli tagen på allvar om man talar med chef eller VD?

Frågorna kan vara många och visst kan det kännas obehagligt att stå upp mot rasismen. Det viktigaste är dock att du gör det. Här nedan hittar du bra tips på hur du kan motverka rasism på din arbetsplats och även hur du som företagare kan se till att arbetsmiljön är god för alla att vistas i.

Rasistiska skämt

Tyvärr är det mycket vanligt att det förekommer rasistiska skämt, t.ex. på lunchrasten. Många tror att så länge man säger något skämtsamt, så kommer det inte att skada. Det är naturligtvis helt fel. Om du märker att en kollega drar ett opassande eller diskriminerande skämt är det viktigt att du visar att det inte accepteras. Försök dock att undvika att hamna i en debatt. Ifrågasätt bara enkelt om personen tycker att kränkande retorik är okej.

Utbilda personalen-

Du som företagare måste se till så att din personal har kunskapen som krävs. Tyvärr handlar rasism mycket om just okunskap. Dina chefer bör alla gå en givande ledarskapsutbildning för att på så sätt kunna arbeta med sin grupp och med denna typ av frågor på ett bättre sätt. En ledarskapsutbildning är dessutom bra för många andra orsaker, t.ex. för att förbättra kommunikationen på en arbetsplats.

Stötta och säg ifrån

Om du upptäcker att det är någon på din arbetsplats som blir utsatt är det viktigt att du visar stöd. Visa din kollega eller anställd att du ser vad som händer och att du finns där. Tillsammans kan ni därefter försöka komma på en lösning, t.ex. att tala med HR eller konfrontera direkt. Naturligtvis ska du även prata med din chef. Det är chefen på företaget som har det huvudsakliga ansvaret för personalen och här finns det dessutom ett ansvar för att motverka rasism.

Om chefen är rasistisk

Ibland kan det faktiskt vara så att det är just chefen som säger eller gör något rasistiskt och då kan det kännas svårare att ta upp ämnet ensam. Det du ska göra i en sådan situation är att kontakta ditt fackförbund. Hos fackförbundet kan du få hjälp att medla med din chef, men också att få hjälp i rättsliga frågor. I vissa fall är det även helt möjligt att polisanmäla händelserna.