Manifestationen Kalmar mot rasism

I dagens samhälle är det många som är oroliga för utvecklingen av främlingsfientliga krafter. Efter att Sverige och de andra europeiska staterna tagit emot invandrare från alla delar av världen de senaste årtiondena har frågan om rasism blivit aktuell. Många länder i Europa hade tack vare sina koloniala imperier en lång erfarenhet av mångkulturella samhällen. Men Sverige hade uteblivit från denna erfarenhet fram till 1960-1970-talen, då invandrare från bland annat Italien, Turkiet, Grekland och det forna Jugoslavien började anlända i jakt efter arbete. Idag består invandringen till Sverige främst av flyktingmottagande, och tyvärr har sedan 1980-talet olika former av främlingsfientlighet ökat. Denna utveckling är särskilt oroande med tanke på Västvärldens långa och mörka historia med rasism. Minnena från det andra världskriget, där Hitler’s Tyskland mördade miljontals oskyldiga människor på grund av deras ursprung är fortfarande färskt i européernas minnen. Men det är inte bara mörker, för denna främlingsfientlighet har inte tillåtits fortskrida utan motstånd.

Motståndet mot rasismen

En av de platser där medborgare börjat märka hur rasismen snabbt sprider sig i samhället är Kalmar, där gymnasieskolor länge har velat göra mer för att visa sitt motstånd mot rasism. Tidigare hade skolor i Kalmar årligen tagit en bild där eleverna ställer sig så de formar ett hjärta för att demonstrera mot rasism. Men i år tog man det steget längre när komikern Marika Carlssons föreläsning startade manifestationen ‘Kalmar mot Rasism’. Carlsson berättar på ett roligt sätt om hur det var att växa upp i Sverige som en svart kvinna under 1970- och 1980-talen. Kalmarelevernas motstånd är bara ett exempel på hur många delar av samhället försöker organisera sig och demonstrera mot de främlingsfientliga krafterna. Kalmarelevernas manifestation handlar främst om att föra diskussioner mellan eleverna för att utveckla deras kritiska förhållningssätt och förståelse för de många hemskheter som följer främlingsfientlighet och rasism. Rasism följer ofta okunskap, men inte bara okunskap om de folkgrupper man är fientlig mot, utan även en grundläggande okunskap om vad som är rasism. Motståndet mot främlingsfientlighet börjar – vilket Kalmareleverna verkar förstått – med självinsikt!

Vart går utvecklingen?

Så vart är vi på väg? Kommer rasismen att åter bli en kraft att räkna med? Eller kan vi besegra den? Framtiden är alltid osäker, men om människor som Kalmars gymnasieelever inte tar upp kampen mot främlingsfientlighet så är det mycket möjligt att den inte bara lever kvar, utan att den får mer och mer makt. Som historien har visat oss är främlingsfientliga eller rasistiska krafter vid makten ett stort problem som potentiellt kan leda till etniska rensningar eller i värsta fall folkmord. Men som tur är lever vi i en tid där medborgare ännu vågar stå upp för alla människors lika rätt, och som vågar göra det öppet. Det har sagts att de onda bara vinner om de goda är tysta, och kanske har detta aldrig varit mer sant än i dagens samhälle. flyg kalmar stockholm så kan du ta del av Kalmars gymnasieelevers manifestation mot rasism och främlingsfientlighet!