Antirasism – diskriminering är förbjudet

När det kommer till rasism i Sverige så är det ett faktum att det är svårare att få ett arbete om du har ett utländskt namn. Det finns studier som visar att beroende på vad du har för namn så är det större risk att du sållas bort. Det går dock sällan att konstatera att det endast är namnet som är avgörande. Skulle det visa sig att det är just namnet som är orsaken så faller det under diskrimineringslagen. Det är olagligt att diskriminera på grund av etnisk tillhörighet eller religion.

Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet är förbjudet

Det är inte olagligt att tycka något och yttrandefriheten är reglerad. Däremot är det olagligt att diskriminera, det är därför olagligt att utöva rasism när det kommer till exempelvis arbetslivet. Skulle du nekas jobb på grund av att du har en annan etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning kan du anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen. Du kan också ta hjälp av Magnusson Sverige som kan hjälpa dig att granska om det du utsatts för är olagligt inom ramen för den juridiska definitionen av diskriminering. Det finns också många andra områden som är reglerade enligt lag när det kommer till diskriminering. Ingen får neka dig exempelvis att komma in på en restaurang eller en butik. I Sverige finns det sju grunder till varför de kan klassas som diskriminering.

  • Det kan vara kön
  • Det kan könsöverskridande identitet eller uttryck. Det vill säga att du bryter mot heteronormen
  • Du får inte nekas jobb eller att delta i samhället på grund av etnisk tillhörighet
  • Du får inte diskrimineras på grund av religion
  • Du får inte särbehandlas negativt på grund av en funktionsnedsättning
  • Du får heller inte utsättas för diskriminering på grund av sexuell läggning
  • Att särbehandlas på grund av ålder på ett negativt sätt är också förbjudet

Så känner du att du blir negativt särbehandlad kan det vara olagligt, för rasistiska handlingar är olagliga.